Najnowsze wpisy


lut 24 2015 Materiały remontowe przeznaczone do prac...
Komentarze: 17

Każdy z nas wie że materiały budowlane używane do remontów czy wykończenia wnętrz należy gdzieś przechowywać oraz ich transport powinien być dobrze zaplanowany. Spoiwa hydrauliczne, stosowane przy pracach remontowych takie jak cement oraz spoiwa powietrzne czyli gips, który jest stosowany głównie przy wykończeniach wnętrz. Powinny być dostarczane luzem w pojemnikach lub w trójwarstwowych  worach papierowych o pojemności 25 kg lub 30 kg. Worki należy oznakować, to znaczy że muszą zawierać na sobie notatkę, określającą producenta oraz rodzaj spoiwa i czas pakowania. Podczas transportu i rozładunku chronimy spoiwo przed deszczem poprzez rozścielenie na nim foli brezentowej. Podczas odbioru należnej nam partii spoiwa, musimy sprawdzić stan liczebny oraz wagę worków. Materiały budowlane przeznaczone do remontów  jak spoiwa magazynujemy w suchych, przewiewnych pomieszczeniach z reguły na jakiejś drewnianej lub z tworzywa sztucznego podłodze, która jest zabezpieczona przed wilgocią. Zapakowane spoiwo w worki należy układać  w odległościach pół metra  od ściany po dwanaście warstw w workach. Rozmieszczając worki w magazynach, zostawiamy prześwit między nimi aby umożliwić dostęp do wszystkich stosów dla wózków widłowych tak aby operator bez problemu mógł wydostać partii takiego spoiwa które akurat jest potrzebne firmie remontowej do wykonania prac wykończeniowych.

lut 03 2015 Kruszywa
Komentarze: 11

Kruszywa

 

Kruszywo jest podstawową częścią składową betonu stosowaną gdy robimy remont i stanowi od 60 do 80% objętości. Często jest określane jako wypełniacz.

Właściwości kruszyw takie jak:

·        Kształt

·        Uziarnienie

·        Porowatość

·        Nasiąkliwość

·        Wilgotność

·        Wytrzymałość na rozdrabnianie

Maja zasadniczy wpływ na cechy charakterystyczne betonu a także decydują o urabialności mieszanki betonów.

 

Podział kruszyw ze względu na pochodzenie:

1.     Kruszywa Naturalne- są to kruszywa pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną (kruszenie płukanie) nie zostaną poddane innej obróbce. Np. piasek, żwir, otoczaki, pospółka oraz kruszywa naturalne łamane miał, grys, tłuczeń, glina.

2.     Kruszywa Sztuczne- są to kruszywa pochodzenia mineralnego uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną obróbkę lub inną modyfikację. Np. polaytag, keramzyt.

3.     Kruszywa z Recyclingu- są to kruszywa powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie. Np. gruz ceglany/betonowy.

 

Podział kruszywa ze względu na wielkość ziaren:

1.     Kruszywo Drobne-jest to kruszywo o średnicy ziaren:  

D≤ 4mm

2.     Kruszywo Grube-jest to kruszywo o średnicy ziaren:

D≥ 4mm

d≥ 2mm

Gdzie: d- jest to sito dolne, na którym zatrzymało się ziarno

            D- jest to sito górne, przez które ziarno przeszło

3.     Kruszywo Wypełniające- jest to kruszywo, które przechodzi przez sito o średnicy oka 0,063 mm, są to pyły.

lut 01 2015 Wymagania ogólne o stropach
Komentarze: 10
 
 
Stropy czyli inaczej przegrody poziome, które dzielą budowle na kondygnacje. Składają się z konstrukcji nośnej oraz - zależnie od funkcji, jaką spełniają - z podłogi, podsufitki i izolacji. Pod-sufitka przylega bezpośrednio do spodu konstrukcji nośnej (np. tynk na stropie) lub jest z nią połączona w sposób sztywny bądź sprężysty. Niekiedy stosuje się też podsufitkę podwieszoną do konstrukcji stropu.
 
Zadaniem stropów jest przenoszenie ich ciężaru własnego, obciążeń zmiennych i ciężaru ścian działowych, usztywnienie budynku w kierunku poziomym, a także ochrona poszczególnych kondygnacji przed przenikaniem ciepła i dźwięków bądź pary wodnej (np. stropy nad pralniami). Stropy muszą więc spełniać stawiane im wymagania dotyczące wytrzymałości, sztywności, izolacyjności cieplnej i akustycznej, ognio-odpomości, trwałości itp. Jednocześnie powinny charakteryzować się małą pracochłonnością podczas realizacji oraz możliwie najmniejszym kosztem.
 
Należy zaznaczyć, że stosowane w budownictwie konstrukcje nośne stropów nie chronią dostatecznie przed przenikaniem dźwięków powietrznych i materiałowych (uderzeniowych). Z tego względu, w celu poprawy izolacyjności akustycznej, na stropach stosuje się tzw. podłogi pływające, tzn. nie połączone z konstrukcją budynku w sposób sztywny, lecz oddzielone od elastyczną przekładką izolacyjną.
buderus84 : :
sty 31 2015 Rozpoczynamy remont.
Komentarze: 2
W życiu bywa chwila,gdy wreszcie mamy dość tych kolorów  mieszkania, rozwalonych podług, nieciekawej łazienki, jest to super moment na przebudowę . Remont kłopotliwa sprawa. Przed rozpoczęciem nadchodzi ogrom zapytań - co zamierzamy przekształcić, jak ma wyglądać pokój, jak korytarz. Musimy pomyśleć czy chcemy gruntownych zmian, bądź wymyśliliśmy małe prace jak odświeżenie mieszkania. jeśli chodzi o zmiany całkowite jak - wyburzenia ścian, murowanie nowych, wykonanie włazów w ścianach nośnych należało by zaczerpnąć porad architekta, czy firmę budowlaną która z takim współpracuje.  Jeśli chcemy całościowy remont, lub rozplanowanie nowego mieszkania wtedy przyda się jest pomoc projektanta wnętrz, który zrobi nam precyzyjny projekt. 
Kolejnym etapem będzie stworzenie precyzyjnego planu finansowego robót - zlecamy to firmie którą chcemy współpracować. Na naszym sektorze remontowym jest ogrom firm, którzy dają swoje usługi, ale trudno jest znaleźć fachową i terminową. Powinniśmy szukać kogoś z polecenia gdy nie mamy takiej możliwość prześwietlmy internet, jest tam pełno reklam. Przy tej opcji należy odnaleźc fachowców która posiada własną stronę z galerią wykonanych prac.Jak odszukasz dobrą ekipę spotkaj się z nimi  by obejrzeć ich wykończenia na żywo. 
Gdy juz masz fachowców dogadaj się na wycenę oraz termin zrobienia prac. Dobre firmy wykończeniowe są z reguły zapchane terminami  dlatego pamiętaj aby zamówić remont dużo szybciej a tym bardziej jeśli jest to kapitalny remont, który zajmie długi czas. 
Kiedy juz mamy wykonawcę, przydałoby się zastanowić sie nad oknami i drzwiami, na które się długo czeka. Drzwi na zamówienie o określonym rozmiarze i regulowaną ościeżnicą, ich czas  oczekiwania to około czterech tygodni albo dłużej, dlatego warto wziąść to pod uwagę z wyprzedzeniem remontu a nie w trakcie. 
Kolejnym etapem jest wybór kolorów farb,gresów, deski podłogowej, panele podłogowych lub armatury sanitarnej. Znajdziemy je w sklepach budowlanych lub marketach budowlanych, polecam te ostatnie, gdyż mają największy wybór oraz rodzaj potrzebnego  środka. Chemię budowlana albo preparaty hydrauliczne albo związane z prądem,przewody gniazdka przewody hydrauliczne  -  dobrze jest obarczyć zakupami firmę remontową.
sty 29 2015 podział kruszyw mineralnych w budownictwie...
Komentarze: 3

 

Rozróżnia się trzy grupy kruszyw mineralnych do betonu

- piasek, piasek łamany, - żwir, grys, grys z otoczaków, - mieszanka kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa łamanego i kruszywa z otoczaków.

W zależności od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywach, dzieli się je na dwa gatunki: 1 i 2.

W zależności od przydatności do odpowiedniej klasy betonu, kruszywa grube dzieli się na cztery marki: 10; 20; 30 i 50.

Firma remontowa wybiera kruszywa do betonów wysokiej wytrzymałości.

Rozróżnia się cztery podstawowe klasy petrograficzne kruszywa grubego: żwir, grys ze skał magmowych i metamorficznych, grys ze skał osadowych, grys z otoczaków.W zależności od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych lub w zależności od nasiąkliwości rozróżnia się w grysach ze skał magmowych i metamorficznych, dwie odmiany: I i II.

Kruszywo do betonów powinno charakteryzować się stałością właściwości fizycznych i jednorodnością uziarnienia oraz nie powinno zawierać składników szkodliwych w ilości lub postaci, wywierającej ujemny wpływ na cechy betonu.