Archiwum 01 lutego 2015


lut 01 2015 Wymagania ogólne o stropach
Komentarze: 10
 
 
Stropy czyli inaczej przegrody poziome, które dzielą budowle na kondygnacje. Składają się z konstrukcji nośnej oraz - zależnie od funkcji, jaką spełniają - z podłogi, podsufitki i izolacji. Pod-sufitka przylega bezpośrednio do spodu konstrukcji nośnej (np. tynk na stropie) lub jest z nią połączona w sposób sztywny bądź sprężysty. Niekiedy stosuje się też podsufitkę podwieszoną do konstrukcji stropu.
 
Zadaniem stropów jest przenoszenie ich ciężaru własnego, obciążeń zmiennych i ciężaru ścian działowych, usztywnienie budynku w kierunku poziomym, a także ochrona poszczególnych kondygnacji przed przenikaniem ciepła i dźwięków bądź pary wodnej (np. stropy nad pralniami). Stropy muszą więc spełniać stawiane im wymagania dotyczące wytrzymałości, sztywności, izolacyjności cieplnej i akustycznej, ognio-odpomości, trwałości itp. Jednocześnie powinny charakteryzować się małą pracochłonnością podczas realizacji oraz możliwie najmniejszym kosztem.
 
Należy zaznaczyć, że stosowane w budownictwie konstrukcje nośne stropów nie chronią dostatecznie przed przenikaniem dźwięków powietrznych i materiałowych (uderzeniowych). Z tego względu, w celu poprawy izolacyjności akustycznej, na stropach stosuje się tzw. podłogi pływające, tzn. nie połączone z konstrukcją budynku w sposób sztywny, lecz oddzielone od elastyczną przekładką izolacyjną.
buderus84 : :