Kategoria

Materiały budowlane


lut 24 2015 Materiały remontowe przeznaczone do prac...
Komentarze: 17

Każdy z nas wie że materiały budowlane używane do remontów czy wykończenia wnętrz należy gdzieś przechowywać oraz ich transport powinien być dobrze zaplanowany. Spoiwa hydrauliczne, stosowane przy pracach remontowych takie jak cement oraz spoiwa powietrzne czyli gips, który jest stosowany głównie przy wykończeniach wnętrz. Powinny być dostarczane luzem w pojemnikach lub w trójwarstwowych  worach papierowych o pojemności 25 kg lub 30 kg. Worki należy oznakować, to znaczy że muszą zawierać na sobie notatkę, określającą producenta oraz rodzaj spoiwa i czas pakowania. Podczas transportu i rozładunku chronimy spoiwo przed deszczem poprzez rozścielenie na nim foli brezentowej. Podczas odbioru należnej nam partii spoiwa, musimy sprawdzić stan liczebny oraz wagę worków. Materiały budowlane przeznaczone do remontów  jak spoiwa magazynujemy w suchych, przewiewnych pomieszczeniach z reguły na jakiejś drewnianej lub z tworzywa sztucznego podłodze, która jest zabezpieczona przed wilgocią. Zapakowane spoiwo w worki należy układać  w odległościach pół metra  od ściany po dwanaście warstw w workach. Rozmieszczając worki w magazynach, zostawiamy prześwit między nimi aby umożliwić dostęp do wszystkich stosów dla wózków widłowych tak aby operator bez problemu mógł wydostać partii takiego spoiwa które akurat jest potrzebne firmie remontowej do wykonania prac wykończeniowych.

lut 03 2015 Kruszywa
Komentarze: 11

Kruszywa

 

Kruszywo jest podstawową częścią składową betonu stosowaną gdy robimy remont i stanowi od 60 do 80% objętości. Często jest określane jako wypełniacz.

Właściwości kruszyw takie jak:

·        Kształt

·        Uziarnienie

·        Porowatość

·        Nasiąkliwość

·        Wilgotność

·        Wytrzymałość na rozdrabnianie

Maja zasadniczy wpływ na cechy charakterystyczne betonu a także decydują o urabialności mieszanki betonów.

 

Podział kruszyw ze względu na pochodzenie:

1.     Kruszywa Naturalne- są to kruszywa pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną (kruszenie płukanie) nie zostaną poddane innej obróbce. Np. piasek, żwir, otoczaki, pospółka oraz kruszywa naturalne łamane miał, grys, tłuczeń, glina.

2.     Kruszywa Sztuczne- są to kruszywa pochodzenia mineralnego uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną obróbkę lub inną modyfikację. Np. polaytag, keramzyt.

3.     Kruszywa z Recyclingu- są to kruszywa powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie. Np. gruz ceglany/betonowy.

 

Podział kruszywa ze względu na wielkość ziaren:

1.     Kruszywo Drobne-jest to kruszywo o średnicy ziaren:  

D≤ 4mm

2.     Kruszywo Grube-jest to kruszywo o średnicy ziaren:

D≥ 4mm

d≥ 2mm

Gdzie: d- jest to sito dolne, na którym zatrzymało się ziarno

            D- jest to sito górne, przez które ziarno przeszło

3.     Kruszywo Wypełniające- jest to kruszywo, które przechodzi przez sito o średnicy oka 0,063 mm, są to pyły.

sty 29 2015 podział kruszyw mineralnych w budownictwie...
Komentarze: 3

 

Rozróżnia się trzy grupy kruszyw mineralnych do betonu

- piasek, piasek łamany, - żwir, grys, grys z otoczaków, - mieszanka kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa łamanego i kruszywa z otoczaków.

W zależności od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywach, dzieli się je na dwa gatunki: 1 i 2.

W zależności od przydatności do odpowiedniej klasy betonu, kruszywa grube dzieli się na cztery marki: 10; 20; 30 i 50.

Firma remontowa wybiera kruszywa do betonów wysokiej wytrzymałości.

Rozróżnia się cztery podstawowe klasy petrograficzne kruszywa grubego: żwir, grys ze skał magmowych i metamorficznych, grys ze skał osadowych, grys z otoczaków.W zależności od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych lub w zależności od nasiąkliwości rozróżnia się w grysach ze skał magmowych i metamorficznych, dwie odmiany: I i II.

Kruszywo do betonów powinno charakteryzować się stałością właściwości fizycznych i jednorodnością uziarnienia oraz nie powinno zawierać składników szkodliwych w ilości lub postaci, wywierającej ujemny wpływ na cechy betonu.