lut 03 2015

Kruszywa


Komentarze: 11

Kruszywa

 

Kruszywo jest podstawową częścią składową betonu stosowaną gdy robimy remont i stanowi od 60 do 80% objętości. Często jest określane jako wypełniacz.

Właściwości kruszyw takie jak:

·        Kształt

·        Uziarnienie

·        Porowatość

·        Nasiąkliwość

·        Wilgotność

·        Wytrzymałość na rozdrabnianie

Maja zasadniczy wpływ na cechy charakterystyczne betonu a także decydują o urabialności mieszanki betonów.

 

Podział kruszyw ze względu na pochodzenie:

1.     Kruszywa Naturalne- są to kruszywa pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną (kruszenie płukanie) nie zostaną poddane innej obróbce. Np. piasek, żwir, otoczaki, pospółka oraz kruszywa naturalne łamane miał, grys, tłuczeń, glina.

2.     Kruszywa Sztuczne- są to kruszywa pochodzenia mineralnego uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną obróbkę lub inną modyfikację. Np. polaytag, keramzyt.

3.     Kruszywa z Recyclingu- są to kruszywa powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie. Np. gruz ceglany/betonowy.

 

Podział kruszywa ze względu na wielkość ziaren:

1.     Kruszywo Drobne-jest to kruszywo o średnicy ziaren:  

D≤ 4mm

2.     Kruszywo Grube-jest to kruszywo o średnicy ziaren:

D≥ 4mm

d≥ 2mm

Gdzie: d- jest to sito dolne, na którym zatrzymało się ziarno

            D- jest to sito górne, przez które ziarno przeszło

3.     Kruszywo Wypełniające- jest to kruszywo, które przechodzi przez sito o średnicy oka 0,063 mm, są to pyły.

Nick
07 maja 2015, 07:54
do betonów wysokich wytrzymałości to kruszywo łamane nie większe niż 16mm i z wytrzymałością na ściskanie >150MPa
Deryl
24 lutego 2015, 06:21
W sumie to piach nie jest aż tak ważny przy produkcji betonu jak cement. Są rózne cementy stosowane w budownictwie mieszkaniowym, przy remontach mieszkań czy wykańczaniu wnętrz innych lokali. Najbardziej popularny jest CEM I 32,5R - portlandzki o szybkim czasie wiązania, jego wytrzymałosc po 7 dniach wynosi 80%.
Snek
24 lutego 2015, 06:10
Ale że piasek jest tak ważny podczas produkcji betonu
salomon
23 lutego 2015, 23:17
Olgawer
20 lutego 2015, 07:08
Ciekawe
Remek
19 lutego 2015, 21:31
Ogólnie kruszywo to podstawa dobrego betonu
Derkacz
19 lutego 2015, 21:28
nieziemskie zapraszam do sklepu
Dragon
18 lutego 2015, 20:21
megamocne
Krzysztof
17 lutego 2015, 17:01
Ciekawy blog Pozdrawiam
16 lutego 2015, 20:18
te z recyklingu są o tyle lepsze bo maja chropowata powierzchnię lepiej cement z nimi wiąże
Hofer
16 lutego 2015, 20:16
najciekawsze są te z recyklingu, nie wiedziałem ze tak można

Dodaj komentarz