Archiwum 29 stycznia 2015


sty 29 2015 podział kruszyw mineralnych w budownictwie...
Komentarze: 3

 

Rozróżnia się trzy grupy kruszyw mineralnych do betonu

- piasek, piasek łamany, - żwir, grys, grys z otoczaków, - mieszanka kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa łamanego i kruszywa z otoczaków.

W zależności od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywach, dzieli się je na dwa gatunki: 1 i 2.

W zależności od przydatności do odpowiedniej klasy betonu, kruszywa grube dzieli się na cztery marki: 10; 20; 30 i 50.

Firma remontowa wybiera kruszywa do betonów wysokiej wytrzymałości.

Rozróżnia się cztery podstawowe klasy petrograficzne kruszywa grubego: żwir, grys ze skał magmowych i metamorficznych, grys ze skał osadowych, grys z otoczaków.W zależności od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych lub w zależności od nasiąkliwości rozróżnia się w grysach ze skał magmowych i metamorficznych, dwie odmiany: I i II.

Kruszywo do betonów powinno charakteryzować się stałością właściwości fizycznych i jednorodnością uziarnienia oraz nie powinno zawierać składników szkodliwych w ilości lub postaci, wywierającej ujemny wpływ na cechy betonu.