Archiwum 03 lutego 2015


lut 03 2015 Kruszywa
Komentarze: 11

Kruszywa

 

Kruszywo jest podstawową częścią składową betonu stosowaną gdy robimy remont i stanowi od 60 do 80% objętości. Często jest określane jako wypełniacz.

Właściwości kruszyw takie jak:

·        Kształt

·        Uziarnienie

·        Porowatość

·        Nasiąkliwość

·        Wilgotność

·        Wytrzymałość na rozdrabnianie

Maja zasadniczy wpływ na cechy charakterystyczne betonu a także decydują o urabialności mieszanki betonów.

 

Podział kruszyw ze względu na pochodzenie:

1.     Kruszywa Naturalne- są to kruszywa pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną (kruszenie płukanie) nie zostaną poddane innej obróbce. Np. piasek, żwir, otoczaki, pospółka oraz kruszywa naturalne łamane miał, grys, tłuczeń, glina.

2.     Kruszywa Sztuczne- są to kruszywa pochodzenia mineralnego uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną obróbkę lub inną modyfikację. Np. polaytag, keramzyt.

3.     Kruszywa z Recyclingu- są to kruszywa powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie. Np. gruz ceglany/betonowy.

 

Podział kruszywa ze względu na wielkość ziaren:

1.     Kruszywo Drobne-jest to kruszywo o średnicy ziaren:  

D≤ 4mm

2.     Kruszywo Grube-jest to kruszywo o średnicy ziaren:

D≥ 4mm

d≥ 2mm

Gdzie: d- jest to sito dolne, na którym zatrzymało się ziarno

            D- jest to sito górne, przez które ziarno przeszło

3.     Kruszywo Wypełniające- jest to kruszywo, które przechodzi przez sito o średnicy oka 0,063 mm, są to pyły.