Archiwum 23 stycznia 2015


sty 23 2015 zadania i konstrukcja ścianek działowych...
Komentarze: 3

Ścianki działowe dzielą większe pomieszczenia (których wymiary wynikają z układu ścian konstrukcyjnych budynku) na mniejsze. Nie przenoszą żadnych obciążeń pionowych poza ciężarem własnym, ale stanowią obciążenie dla stropu (a pośrednio dla ścian i fundamentów), na którym stoją. Muszą przenieść siły poziome, które mogą powstać na przykład przy gwałtownym oparciu się człowieka lub uderzeniu. Muszą zapewnić właściwą izolację akustyczną między sąsiednimi pomieszczeniami, a jeżeli oddzielają pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego – także właściwą izolację cieplną. Powinny być wykonane z takich materiałów, żeby można było mocować w nich gwoździe i haki oraz zawieszać różne przedmioty (obrazy, półki, lustra itp.). Ścianki działowe nie mogą tworzyć monolitycznej całości ze stropami (są w nich tylko zakotwione). W przeciwnym wypadku ugięcie stropów (dolnego lub górnego) mogłoby spowodować uszkodzenie ścianki.

Ścianki lekkie, o niewielkiej grubości i masie – np. z płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych – przepuszczają fale dźwiękowe w większym stopniu niż ścianki masywne (np. z cegły), dlatego często wymagają dodatkowej izolacji akustycznej. Wymagania akustyczne mogą w tym przypadku nawet decydować o grubości ściany.

Ścianki działowe wykonuje się jako jednowarstwowe, dwuwarstwowe lub trójwarstwowe. Przestrzeń między płytami może być wypełniona wełną mineralną lub szklaną. Firma remontowa zatrudniona przez nas napewno wybierze odpowiedną opcję