sty 23 2015

zadania i konstrukcja ścianek działowych...


Komentarze: 3

Ścianki działowe dzielą większe pomieszczenia (których wymiary wynikają z układu ścian konstrukcyjnych budynku) na mniejsze. Nie przenoszą żadnych obciążeń pionowych poza ciężarem własnym, ale stanowią obciążenie dla stropu (a pośrednio dla ścian i fundamentów), na którym stoją. Muszą przenieść siły poziome, które mogą powstać na przykład przy gwałtownym oparciu się człowieka lub uderzeniu. Muszą zapewnić właściwą izolację akustyczną między sąsiednimi pomieszczeniami, a jeżeli oddzielają pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego – także właściwą izolację cieplną. Powinny być wykonane z takich materiałów, żeby można było mocować w nich gwoździe i haki oraz zawieszać różne przedmioty (obrazy, półki, lustra itp.). Ścianki działowe nie mogą tworzyć monolitycznej całości ze stropami (są w nich tylko zakotwione). W przeciwnym wypadku ugięcie stropów (dolnego lub górnego) mogłoby spowodować uszkodzenie ścianki.

Ścianki lekkie, o niewielkiej grubości i masie – np. z płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych – przepuszczają fale dźwiękowe w większym stopniu niż ścianki masywne (np. z cegły), dlatego często wymagają dodatkowej izolacji akustycznej. Wymagania akustyczne mogą w tym przypadku nawet decydować o grubości ściany.

Ścianki działowe wykonuje się jako jednowarstwowe, dwuwarstwowe lub trójwarstwowe. Przestrzeń między płytami może być wypełniona wełną mineralną lub szklaną. Firma remontowa zatrudniona przez nas napewno wybierze odpowiedną opcję

16 lutego 2015, 20:40
Najszybciej wykonasz ścianki działowe z produktów Knauf
potter
16 lutego 2015, 12:54
No ceny to macie nieżle wysokie.
Karol
26 stycznia 2015, 12:41
spoko

Dodaj komentarz